Resorpsjon

Brukes i VA-teknikken om vegetasjonens opptak av avløpsvann som er tilført på eller nær markoverflaten ( i rotsonen).

Resorption

» VA ordbok