Resirkulering

1) Benyttes i vid betydning om stoff som kan brukes om igjen til et eller annet nyttig formål f.eks. anvendelse av avispapir til ny papirproduksjon, bruk av slam til jordforbedringsmiddel.

2) Benyttes i snever betydning om tilbakeføring av vann, kjemikalier m.v. til et tidligere trinn i en prosess.

Jfr. gjenvinning.

» VA ordbok