Renseeffekt

Virkningsgraden i en renseprosess med hensyn til fjerning av uønskede stoffer, vanligvis angitt i prosent.

Purification efficiency

» VA ordbok