Regulert vannføring

Egentlig enhver vannføring som er påvirket av vassdragsregulering. Brukes vanligvis om den minste vannføring i en reguleringsperiode.

Regulated discharge, regulated flow

» VA ordbok