Saprofytt

Organisme som lever av dødt organisk stoff. Jfr. parasitt.

Saprophyte 

» VA ordbok