Elektrode

Elektrisk leder i kontakt med en elektrolyttoppløsning. Jfr. anode, katode.

Electode

» VA ordbok