Elektrodepotensial

Elektrisk potensialforskjell mellom en elektrode (indikatorelektrode) og en referanseelektrode. Elektrodepotensial angis i volt (V) i forhold ti normalhydrogenelektrodens potensial som konvensjonsmessig er satt lik null. Jfr. elektrode, referanseelektrode.

Electrode potential

» VA ordbok