Pumpestasjon

Anlegg for pumping av vann eller avløpsvann.

Pump(ing) station

» VA ordbok