Prosessavløpsvann

Avløpsvann preget av å ha vært benyttet i industrielle prosesser. Prosessavløpsvann vil være forurenset med partikulært og/eller oppløst stoff. Jfr. industriavløpsvann.

Process effluent, process waste water

» VA ordbok