Problemavfall

Avfall som må behandles og disponeres på spesiell måte pga fare for akutte eller kroniske effekter på mennesker og/eller miljø. Eks.: løsningsmidler, oljeavfall, tungmetallslam.

Problem waste, hazardous waste

» VA ordbok