Porøsitet

Forholdet mellom volum av hulrom (porer) og samlet volum av en jordart eller bergart. Porøsitet angis vanligvis i prosent.

Porosity

» VA ordbok