Porevann

Vann i porer i jord- og bergarter.

Intersticial water, pore-water

» VA ordbok