Populasjon

Antall individer av én art innen et område.

Population

» VA ordbok