Polyklorerte bifenyler

(PCB)

Gruppe syntetiske klorerte hydrokarboner som inngår i mindre mengder i en rekke industriprodukter, f.eks. visse typer olje, maling, lakk, plast, gummi og isolasjonsmateriale. PCB er meget stabile overfor termisk, kjemisk og mikrobiell påvirkning. Rester av PCB finnes i nesten alt biologisk materiale, men særlig hos de høyere ledd i næringskjedene. Jfr. klorerte hydrokarboner.

Polychlorinated biphenyls

» VA ordbok