Podeslam

Slam med høyt innhold av ønskede mikroorganismer. Tilsettes ved oppstarting av biologiske prosesser. Podeslam er mest benyttet ved drift av råtnetanker.

Seed sludge

» VA ordbok