Pluviogram

Kurve som viser nedbørens variasjon med tiden.

Pluviogramme

» VA ordbok