Plankton

Frittsvevende dyr og planter i vann. I ferskvann består plankton hovedsakelig av mikroskopiske alger, enkelte sopp og bakterier, protozoer, hjuldyr og krepsdyr. I sjøvann omfatter plankton flere grupper og tildels makroskopiske organismer. Jfr. seston, benthos.

Plankton

» VA ordbok