Pitotrør

Instrument for måling av summen av hastighets- og trykkhøyde i væske eller gass, utformet som et bøyd rør med åpning mot strømretningen. Benyttes for bestemmelse av strømhastigheten i rør.

Pitot tube

» VA ordbok