Piezometertrykk

Summen av trykkhøyden og stillingshøyde i et punkt på en strømlinje.

Piezometer pressure

» VA ordbok