Permabilitet

Gjennomtrengelighet.

Permeability

» VA ordbok