Parasitt

Organisme som lever i eller på en vertsorganisme og får sin næring helt eller delvis fra denne. Jfr. saprofytt og symbiose.

Parasite

» VA ordbok