Oksygenunderskudd

(Oksygensvikt)

Underskudd på oppløst oksygen i forhold til metningskonsentrasjonen. Jfr. oksygenmetning.

Oxygen deficiency

» VA ordbok