Avrenning på markoverflaten

Avrenning av nedbør på markoverflaten, uten at dette trenger ned i grunnen. Jfr. overflateavrenning.

Overland flow

» VA ordbok