Oppløst oksygen

Gassformig (molekylært) oksygen oppløst i vann. Oppløseligheten avtar med økende temperatur og saltinnhold, og tiltar med økende trykk. Undersøkelser av oppløst oksygen kan gi opplysninger om biologisk stoffomsetning og organisk belastning. Oppløst oksygen bestemmes etter Winklers metode eller ved elektrokjemisk analyse. Enhet: mg O2/l. Jfr. oksygenunderskudd.

Dissolved oxygen, DO

» VA ordbok