Pulviograf

(Registrerende nedbørmåler)

Instrument for automatisk registrering av nedbør som funksjon av tiden.

Pluviograph, rain recorder

» VA ordbok