Ozon

Modifikasjon (allotrop) av oksygen. Formel O3. Ved vanlig temperatur og trykk er oksygen en fargeløs, eksplosiv gass som er meget giftig og har en karakteristisk lukt. Oksygen er et kraftig oksydasjonsmiddel og benyttes innen vannbehandling. Jfr. ozonering.

Ozone

» VA ordbok