Overflateavrenning

Nedbør som renner av på jordoverflaten uten å nå ned til grunnvannsspeilet. Jfr. avrenning på markoverflaten, grunnvannsavrenning.

Surface run-off

» VA ordbok