Oppholdstid

Forholdet volum/vannføring i et vannsystem. En skiller ofte mellom teoretisk oppholdstid og aktuell oppholdstid. I det siste tilfelle tas hensyn til kostslutningsstrømmer osv.

Detention period (time), retention period (time)

» VA ordbok