Oksygenforbruk

(biokjemisk eller kjemisk)

Se biokjemisk oksygenforbruk og kjemisk oksygenforbruk.  

» VA ordbok