Oksygenbalanse

Balanse mellom biokjemisk forbruk av oksygen og tilført oksygen i vassdrag og sjøområder.

Oxygen balance

» VA ordbok