Nøytralpunkt

Angir overgang mellom sur og basisk oppløsning, dvs. pH 7. Jfr. pH-verdi.

Neutral point

» VA ordbok