Nitrater

Salter av salpetersyre. Nitrater dannes ved naturlig, mikrobiell oksydasjon av andre nitrogenforbindelser og er viktige næringssalter. Formel for nitrationet: NO3-. Jfr. nitrifikasjon.

Nitrates

» VA ordbok