Nedbørstasjon

Meteorologisk stasjon for observasjon av nedbør (samt snødekke og snødybde).

Precipitation station

» VA ordbok