Nedbørmåler

Innretning for oppsamling og måling av nedbør.

Jfr. pluviograf

» VA ordbok