Nedbørintensitet

Forholdet mellom nedbørmengde og den tid som har gått med for å gi denne mengde. Angis i mm/min for sterke regnskyll.

Precipitation intensity

» VA ordbok