Nedbørhøyde

Mengden av nedbør, vanligvis uttrykt i mm vannhøyde, som er falt på et bestemt sted i et gitt tidsrom.

Depth of precipitation

» VA ordbok