Nedbørfelt

(Nedslagsfelt)

Avgrenset område på jordoverflaten som omfatter ett dreneringssystem. Nedslagsfelt skilles fra tilgrensende områder ved vannskiller.

Drainage basin, catchment area, watershed

» VA ordbok