Håndrenset rist

Vanligvis grovrist hvor tilbakeholdt materiale fjernes for hånd med egnet redskap. Jfr. maskinrenset rist.

Manually cleaned screen

» VA ordbok