Geodetisk trykkhøyde

Høydeforskjellen mellom en pumpes sentrum og høyeste væskenivå på trykksiden. Jfr. manometrisk trykkhøyde, statisk trykkhøyde.

Geodetic pressure head

» VA ordbok