Geodetisk sugehøyde

Høydeforskjellen mellom en pumpes sentrum og vannspeilet på sugesiden. Geodetisk sugehøyde kan være positiv eller negativ. Jfr. statisk sugehøyde, manometrisk sugehøyde.

Geodetic suction head

» VA ordbok