Utløp

Det sted hvor vann renner ut fra en naturlig vannforekomst eller teknisk anlegg. Jfr. innløp, avløp, tilløp.

Outlet

» VA ordbok