Metanbakterier

Bakterier som bryter ned organisk stoff bl.a. til metan. Viktige ved anaerob nedbryting av kloakkslam. Metanbakterier trives best i temperaturområdet 30-37 oC og er ømfintlige for temperaturvariasjoner.

Methane bacteria

» VA ordbok