Mekanisk rensing

Rensing av vann eller avløpsvann med mekaniske hjelpemidler, f.eks. rist, sil, sedimentering eller flotasjon.

Primary treatment

» VA ordbok