Median

Det midterste måleresultat i en observasjonsrekke når resultatene er ordnet etter verdien.

Median

» VA ordbok