Marmor

Kalkstein omkrystallisert ved geologiske prosesser. Formel: CaCO3.

Marble

» VA ordbok