Manometrisk trykkhøyde

En pumpes manometrisk trykkhøyde er summen av statisk trykkhøyde og friksjonstap mellom pumpens sentrum og høyeste væskenivå på trykksiden. Jfr. geodetisk trykkhøyde.

Manometric pressure head

» VA ordbok