Magasinprosent

Effektivt magasin angitt i prosent av gjennomsnittlig årstilsig til det reservoar som betraktes.

Storage (capacity) percentage

» VA ordbok