Innløp

Det sted hvor vann renner inn i et naturlig basseng eller teknisk anlegg. Jfr. tilløp, utløp, avløp.

Inlet

» VA ordbok