Inndampningsrest

Upresis betegnelse; bruk heller tørrstoff (ufiltrert prøve), eventuelt oppløst stoff (filtrert prøve).

» VA ordbok