Geodetisk løftehøyde

En pumpes geodetiske løftehøyde er høydeforskjellen mellom vannspeilene på suge- og trykksiden. Jfr. statisk løftehøyde, total løftehøyde, manometrisk løftehøyde.

Geodetic head

» VA ordbok